Νέφες

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Πιο συγκεκριμένα, στο Οικοτροφείο «ΠΕΡΣΕΑΣ» και στο ΠΔ η έμφαση δίνεται στη φροντίδα της ψυχικής και της σωματικής υγείας, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνικοποίηση και την προσωπική ανάπτυξη των δεκαπέντε (15) ενοίκων. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η ένταξη των ενοίκων στην καθημερινή λειτουργία του Οικοτροφείου και του ΠΔ με ανάπτυξη της ατομικής ευθύνης για την ποιοτική λειτουργία της δομής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, εφαρμόζονται:

• Διασφάλιση και εφαρμογή κανόνων ομαδικής διαβίωσης που διέπονται από αλληλοσεβασμό, καθορισμένα όρια και ισοτιμία.

• Υποστηριζόμενη διαχείριση του προσωπικού χώρου και χρόνου των ενοίκων.

• Εναρμόνιση της καθημερινής ζωής στη δομή με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας.

• Ανάπτυξη ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων που να προάγουν την κινητοποίηση αυτονόμηση και κοινωνικοποίηση των ενοίκων.

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενοίκων μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων με τα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας.

• Καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας του Οικοτροφείου και του Προστατευόμενου Διαμερίσματος υλοποιούνται με:

α) Τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων που ωθούν το άτομο στην απόκτηση του μέγιστού δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας του.

β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες για εκπαίδευση στα άτομα αυτά.

γ) Προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες κριτικής και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται.

δ) Δράσεις που βοηθούν το άτομο στην διεκδίκηση και άσκηση των νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του.

ε) Προγράμματα δράσεων ανάπτυξης συνεργασίας με εθελοντές και συλλόγους.

ζ) Προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου, την ενημέρωση για                                              τις κοινοτικές μορφές φροντίδας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.