Το Όραμα και οι Αξίες μας

Το όραμά μας είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η καταπολέμηση του στίγματος για τις ψυχικές παθήσεις. Επιθυμία μας είναι η υλοποίηση του σκοπού μας μέσα από τη λειτουργία μονάδων και προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και αλληλεγγύης.

Οι αξίες μας είναι ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνουμε και υλοποιούμε τις δράσεις μας:

Σεβασμός

Υπευθυνότητα ​

Ακεραιότητα

Διαφάνεια

Αποτελεσματικότητα ​

Συναδελφικότητα

Καινοτομία ​

Επαγγελματισμός

Εργατικότητα