Όραμα και Αξίες

Αλληλεγγύη

Οι αξίες μας είναι ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνουμε και υλοποιούμε τις δράσεις μας: