5 Οκτωβρίου, 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΝΕΦΕΣ ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.: 24/08-05-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περισσότερα »