ΜΨΥ Οικοτροφείο ΝΑΥΣ

Τίτλος Πράξης: «Δημιουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές» (Κωδικός ΟΠΣ 5050493) 

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 1.186.795,65 € 

 

Συνοπτική Περιγραφή: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Νέφες υλοποιεί την Πράξη «Δημιουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020». 

Βασικό στόχο της δημιουργίας του οικοτροφείου αποτελεί η ολοκλήρωση της αποϊδρυματοποίησης και η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των χρονίων ασθενών, οι οποίοι διαβιούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΑΦΝΙ ή  δύναται να προέρχονται και από την κοινότητα. 

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς έχουν ως εξής: 

  • Προκατάρτιση – Ψυχοκοινωνική στήριξη των συμμετεχόντων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
  • Ενέργειες κοινωνικοποίησης
  • Βοήθεια για παροχή υπηρεσιών υγείας
  • Παρεμβάσεις στις οικογένειες των φιλοξενουμένων 
  • Ενέργειες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της κοινότητας 
  • Ενέργειες προβολής/διάδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οικοτροφείου
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest