Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΝΕΦΕΣ ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.: 24/08-05-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» (Κωδικός ΟΠΣ: 5050493).

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων

PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest