Η «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΦΕΣ» στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος https://nefes.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και για να το πετύχει, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Η «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ» έχει φροντίσει για την προστασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για την παρούσα ιστοσελίδα και διέπει τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τις πρακτικές των δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση. Αν επιθυμείτε μπορείτε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε σχετικά με εσάς (μεταξύ των οποίων ενδέχεται να συλλέγονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η συλλογή, διατήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα ρυθμίζεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), καθώς και όλου του σχετικού εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε/ να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τoν ιστότοπό μας, ή άλλα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να τα υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dpo.nefesamke@gmail.com ή στο τηλέφωνο +30 210 7625777.

 

Η μόνη τεχνολογία αυτόματης συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος είναι αυτή των cookies (δεν χρησιμοποιεί web beacons ή άλλες τεχνολογίες προκειμένου να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτεσθε διαδικτυακά αυτόν τον ιστότοπο), καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε.  Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ» να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της. 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies πρωτίστως για λόγους λειτουργικότητας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από τον εξυπηρετητή μιας ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τρέξουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας. Τα cookies ανατίθενται αποκλειστικά σε σας και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον δια-δικτυακό εξυπηρετητή στο πεδίο που έστειλε το cookie σε σας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί δύο (2) ειδών cookies:

Α) Cookies λειτουργικότητας: Είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Τα εν λόγω cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Β) Cookies επιδόσεων (analytics): Τηρούνται για λόγους παρακολούθησης της κίνησης του ιστοτόπου και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτού. Ειδικότερα, αποθηκεύονται στοιχεία όπως η περιοχή προσπέλασης, η ώρα που διήρκεσε η προσπέλαση και οι σελίδες που επισκεφθήκατε. Επειδή η IP address μαζί με κάποια από τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του χρήστη, η «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ»  –σεβόμενη απόλυτα την ιδιωτικότητα των δεδομένων σας – έχει προβεί στην απενεργοποίηση της καταγραφής και διατήρησης της IP Address του χρήστη.

Σημειώνεται επίσης σε αυτό το σημείο, πως η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί cookies για re-marketing και επομένως, δεν πρόκειται να «δείτε» διαφημίσεις της πλατφόρμας κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.

 

Η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων (όπως π.χ. το κουμπί Like του Facebook). Ακόμα και αν μελλοντικά επιλέξει να υιοθετήσει την εν λόγω τεχνική, οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας του ιστοτόπου, ούτε θα μπορεί η οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών μέσα από την ιστοσελίδα μας.

 

Η «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ» διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε ή διαγράψετε αυτά, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να εναντιωθείτε σε αυτά. 

Η διατήρηση των προσωπικών στοιχείων γίνεται για όσο διάστημα και όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων μας, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.

Η «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ» μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με μια συγκεκριμένη ενημέρωση που μπορεί να σας ενδιαφέρει και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μοναδικά προσωπικά σας στοιχεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα) δεν μεταφέρονται σε κανένα τρίτο μέρος. 

 

Η «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ» μπορεί να ζητήσει την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν δεν επιθυμείτε να εξακολουθείτε να λαμβάνετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως για παράδειγμα η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. 

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν σας προβληματίζει κάτι από τα ανωτέρω, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo.nefesamke@gmail.com

 

Η «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ» εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η «ΑμΚΕ ΝΕΦΕΣ» υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε τακτή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή. 

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο  του 2020.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo.nefesamke@gmail.com